+49(0)6826-930 16 0 DAYE EUROPE GMBH Customer Care
© 2018 Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd. All rights reserved         
浙公网安备 33028102000853号    浙ICP备14026933号   Powered by www.300.cn 

 

>
生态浮岛净化技术

生态浮岛净化技术

Die Zahl des Durchsehens:

  通过水生植物自身的生命活动将水体中的污染物质分解、转化或富集到体内,然后去除,恢复水域中的养分平衡;同时,植物根系拥有巨大的表面积,为水中微生物生长提供良好固着载体,起到“生物膜载体”的作用。

 

  
 

生态浮岛工程实例图

Media