+49(0)6826-930 16 0 DAYE EUROPE GMBH Customer Care
© 2018 Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd. All rights reserved         
浙公网安备 33028102000853号    浙ICP备14026933号   Powered by www.300.cn 

 

>
生物膜强化修复技术

生物膜强化修复技术

Die Zahl des Durchsehens:

  用于辅助复合酶有益菌修复技术,通过向水体中放置生物强化膜,增加复合酶有益菌的生存空间形成生物膜。

 

  


生物强化膜示例图

Media