+49(0)6826-930 16 0 DAYE EUROPE GMBH Customer Care
© 2018 Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd. All rights reserved         
浙公网安备 33028102000853号    浙ICP备14026933号   Powered by www.300.cn 

 

>
微晶体矿石水质净化技术

微晶体矿石水质净化技术

Die Zahl des Durchsehens:

  微晶体孔径一般在0.4nm左右,大于这个孔径的分子和离子将不能进入,而NH4+的离子半径为0.286nm,很容易进入微晶体晶穴内部进行离子交换,微晶体对氨氮具有很强的选择性吸附能力,其交换能力远大于活性炭和离子交换树脂。因此,通过投放微晶体矿石,对水体中的氨氮进行吸附,从而大幅降低氨氮浓度。

 

  
 

微晶体矿石分子筛结构与实物图与实物图

Media